ارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسی ناهنجاریهای دندانی و فکی نقشه سایت

دکتر سید حامد محمود هاشمی
دکتر سید حامد محمود هاشمی
متخصص ارتودنسی از دانشگاه تهران
فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک از دانشگاه شهید بهشتی
   
Dr.H.Mahmoudhashemi
Orthodontist D.D.S.-M.S.
Fellowship in ortho surgery
صفحه اصلی > ناهنجاریهای دندانی و فکی > ناهنجاریهای فکی

ناهنجاریهای فکی (Skeletal)

   ناهنجاریهای فکی (Skeletal) مربوط به استخوان فکین و اسکلتال می باشد . ناهنجاریهای فکی (Skeletal) نیز به سه گروه عمده تقسیم می شوند :
   الف – ناهنجاریهای CL III : که در آن فک پایین نسبت به فک بالا جلوتر است و علت آن بزرگی فک پایین ، کوچکی فک بالا و یا هر دو می باشد .
   ب – ناهنجاریهای CL II : که در آن فک بالا نسبت به فک پایین جلوتر است و علت آن بزرگی فک بالا ، کوچکی فک پایین و یا هر دو می باشد .
   ج – ناهنجاریهای CL I : در این حالت فک بالا و پایین در بعد قدامی – خلفی نسبت به هم رابطهء صحیحی دارند ولی در بعد عمودی یا طرفی ، روابط فکی با مشکل مواجه است.
تماس با ما
آدرس : تهران ، خیابان ظفر شرقی ، جنب بیمارستان کودکان علی اصغر (ع) پلاک 197 طبقه 4 واحد 14
تلفن : 2-22926230
دکتر سید حامد محمود هاشمی Dr.H.Mahmoudhashemi      Orthodontist D.D.S.-M.S.   Fellowship in ortho surgery