ارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسیارتودنسی ناهنجاریهای دندانی و فکی نقشه سایت

دکتر سید حامد محمود هاشمی
دکتر سید حامد محمود هاشمی
متخصص ارتودنسی از دانشگاه تهران
فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک از دانشگاه شهید بهشتی
   
Dr.H.Mahmoudhashemi
Orthodontist D.D.S.-M.S.
Fellowship in ortho surgery
صفحه اصلی > ارتودنسی نامرئی > ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال

این سیستم جزء دستگاههای ثابت می اشد. در این سیستم ، براکتها و دستگاههای ارتودنسی ثابت به جای سطح بیرونی ، در پشت دندانها چسبانده می شود و از این جهت ارتودنسی نامرئی واقعی محسوب می شود و از جهت دیده نشدن ایده آل است ولی بدلیل قرار گرفتن در سطح داخلی دندانها در تکلم و غذا خوردن ایجاد مشکل می نمایدو باعث آزردگی زبان می شود .

رعایت بهداشت و تمیز کردن اطراف براکتها هم در این سیستم مشکل تر است . از دیگر مشکلات این دستگاهها هزینه بسیار زیاد آن نسبت به دستگاههای رایج ارتودنسی است .
برای متخصص ارتودنسی نیز دسترسی به براکتها در این روش نسبت به روشهای رایج مشکل تر است . با توجه به موارد فوق معمولا متخصصین ارتودنسی استفاده از روش لینگوال را توصیه نمی کنند .

تماس با ما
آدرس : تهران ، خیابان ظفر شرقی ، جنب بیمارستان کودکان علی اصغر (ع) پلاک 197 طبقه 4 واحد 14
تلفن : 2-22926230
دکتر سید حامد محمود هاشمی Dr.H.Mahmoudhashemi      Orthodontist D.D.S.-M.S.   Fellowship in ortho surgery