دکتر سید حامد محمود هاشمی

متخصص ارتودنسی از دانشگاه تهران ودارای بورد تخصصی در این رشته هستند. ایشان پس از طی دورهء تخصص ، از سال 84 تا کنون به درمان بیماران ارتودنسی اشتغال داشته اند. همچنین ایشان دارای فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک از دانشگاه شهید بهشتی هستند که در زمینهء درمانهای ارتودنسی پیچیدهء بیماران نیازمند جراحی فک می باشد ( مانند انواع عدم تناسبهای فکی ، بیماران شکاف لب و کام یا لب شکری و بیماران سندرمیک ) .